Flow

Vad är egentligen flow och kan man skapa förutsättningar för att försätta sig i det tillståndet då tid och rum tycks försvinna?

Jag tror det, jag är faktiskt ganska övertygad om det. Med det sagt inte sagt att alla kan nå flow genom att skapa samma förutsättningar eller genom samma aktivitet. Under de gångna veckorna har jag jobbat kreativt med nyanlända killar i åldern 15-17 år med syfte att de skulle lära sig vokabulären kring färg-form-känslor på svenska lektionerna och sen omsätta orden kreativt men också för att skapa förutsättningar för dem att uttrycka sina känslor och tankar och för att  hämta kraft. För att nå flow krävs att utmaningen är tillräckligt stor men ändå känns nåbar. Vissa har vid ett flertal tillfällen nått ett tillstånd av flow medan vissa inte nådde dit. Att lyckas ge alla rätt nivå av utmaning för att de skulle ha den bästa förutsättningen för att komma i flow är näst intill omöjligt, men för de som utmaningen var tillräcklig infann sig ett flowtillstånd och kreativiteten flödade.

Enligt Mihaly Cskszentmihaly, skapare av begreppet flow, frigörs kreativiteten av flow och konsekvensen blir att vi mår och presterar bättre.

När det gäller kreativt skapande tror jag  att många har en ”prestationsspärr”, dvs den första puckeln att klara av är att få dessa individer att ens försöka för de säger sig inte kunna skapa. Men det är de som tar sig över den puckeln som oftast sätter ord på tillfredsställelsen av sitt skapande efteråt.

Vi skapade som sagt förutsättningar för många av killarna att nå flow i samband med någon av de övningarna vi hade och det känns helt fantastiskt och spännande att se vad som skapades. Nedan ett axplock. Vilka fantastiska veckor, så fulla av värme❤️

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.