Yin och yang

 

Att vi behöver balans i livet har nog inte undgått någon de sista åren, vi översköljs med möjligheter att nå balans i livet. Vad behövs egentligen för att nå balans och finner vi den någonsin och vad menar vi med att säga att vi vill nå balans? För mig har läran om ”yin och yang” varit till hjälp för att förstå livets upp och nergångar. Lite yang i yin och lite yin i yang behövs för att balansen ska finnas..

Yin (陰 eller 阴) och yang (陽 eller 阳) (eum-yang på koreanska)(av kinesiska yin, skuggsida, yang, solsida) är centrala begrepp inom kinesisk filosofi och som symboliserar ytterligheter. Yin och yang är universums urkrafter. Det är en kosmologisk term av urgammal kinesisk tradition. Med wuxing fick det sin vetenskapliga och praktiska form, som del av de fem faserna (elementen).

  • Yin, det svarta, är den kvinnliga och passiva urkraften. Den symboliserar jorden och månen, det mörka, det kalla och det fuktiga, men även bergen och skelettet. Tigern anses vara den varelse, som allra mest förkroppsligar ”yin”.
  • Yang, det vita, är den manliga och aktiva urkraften. Den symboliserar himlen och solen, det ljusa, det varma och det torra, men även floderna och blodomloppet. Draken anses vara den varelse, som allra mest förkroppsligar ”yang”. (wikipedia)

Livets skiftningar; natt möter dag, sommar möter höst. För mig handlar det också om att livet behöver svart och vitt, glädje och sorg, upp och nergångar, vila och aktivitet, osv, att vi kan hantera sorger och finna glädjen i det lilla, att vi fåra vila efter aktivitet, att de människor runt omkring mig balanserar mig.

Att fler och fler söker balans genom yoga, meditation är ett uttryck för den värld vi lever i där allt går snabbare och vi söker dess kontrast helt naturligt, vi söker yin i en yang värld.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.