Kreativ workshop

Att skapa förutsättningar att nå ett tillstånd av flow är min utgångspunkt när jag leder en workshop. Att få gruppen att känna sig bekväm, att våga släppa kontrollen och skapa något fritt med utgångspunkt från det egna jaget. Det är när vi släpper prestationen, kontrollen och våra förutfattade meningar om hur något ska vara som vi skapar något som berör. Det hjälper oss att hitta vår intuition och vår tillit till vår egen förmåga. Det hjälper oss att ta beslut utifrån oss själva, utan att vår hjärna styr oss utifrån våra rädslor.

Med utbildningar inom konst och hantverk, illustratör i grunden och med en vedic art utbildning har jag själv vandrat en lång väg för att frigöra min egen kreativitet. Klicka på länken nedan för att läsa mer

Kreativt flow-en workshop

Begär gärna förslag och en offert utifrån era behov och möjligheter